Εφαρμογή για χρήστες SMS και για κινητά Android

Χαρακτηριστικά

Απεικόνιση των δεδομένων πολλαπλών ζυγαριών σε μορφή γραφημάτων και αποθήκευση του ιστορικού.
Τα γραφήματα εμφανίζουν ιστορικό έως 15 ημερών του βάρους, θερμοκρασίας, υγρασίας, μπαταρίας, σήματος.
Δυνατότητα export όλου του ιστορικού σε μορφή excel.

Πώς λειτουργεί

Αποθηκεύστε το παρακάτω αρχείο στο κινητό που δέχεστε τα SMS της ζυγαριάς, τρέξτε την εφαρμογή και προσθέστε μια-μια τις ζυγαριές σας.
Τα δεδομένα εμφανίζονται για κάθε νεοεισερχόμενο sms και όχι τα ήδη υπάρχοντα.
Προσοχή: Καταχώρηση του αριθμού στην εφαρμογή όπως εμφανίζεται στο κινητό σας. π.χ +30697ΧΧΧΧ

Για την ζυγαριά zygi pro

Update version zygi_gr_V1.0.5.apk (March 2018)


Για την ζυγαριά zygi 3G dual

zygi3g_gr_v2.0.5


Εφαρμογή για χρήστες HTTP και για κινητά Android για σύγκριση δεδομένων

Για όλες τις ζυγαριές

http.view


Συνοπτικά οι εντολές

MODE:X Δηλώνει την λειτουργία S(για SMS) E(για EMAIL) H(για HTTP). {def: S}
1234,NUMBERONE:XXXXXXXX Ο 1ος αριθμός αποστολής ενημερωτικών SMS {def: none}
1234,NUMBERTWO:XXXXXXXX Ο 2ος αριθμός αποστολής ενημερωτικών SMS {def: -}
1234,NUMBERTHREE:XXXXXXXX Ο 3ος αριθμός αποστολής ενημερωτικών SMS {def: -}
1234,PASS:XXXX Αλλαγή κωδικού ασφαλείας {def: 1234}
SERVICENUM:XXXXXXXX Ο αριθμός κλήσης στον πάροχο κινητής {def: 1314}
FIRSTWAKE:XX:XX Η 1η ώρα αποστολής μηνυμάτων ή τα χρονικά διαστήματα {def: 21:00}
SECONDWAKE:XX:XX Η 2η ώρα αποστολής μηνυμάτων {def: -}
THIRDWAKE:XX:XX Η 3η ώρα αποστολής μηνυμάτων {def: -}
FOURTHWAKE:XX:XX Η 4η ώρα αποστολής μηνυμάτων {def: -}
ACK Αποστέλλουμε αυτή την εντολή για πιστοποίηση συναγερμού.
RESET Κάνει επανεκκίνηση στο σύστημα
SHUT Κλείνει το σύστημα βάζοντάς το σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης και ακούγεται συνεχόμενο beep.
1234,CONFIG Μας επιστρέφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του συστήματος.
APN:XXXXX Ανάλογα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας αλλάζουν και αυτές οι ρυθμίσεις. {def: internet}
1234,ADDRESS:XXXXX Η διεύθυνση email στην οποία θα αποστέλνονται τα μυνήματα. {def: -}
1234,KEY:XXXXX To WRITEKEY από την πλατφόρμα thingspeak.com {def: -}